Služby

V našich štúdiách vám ponúkame nadštandardné služby a individuálny prístup.

Našou Hlavnou činnosťou Je výroba slovenských zvukových verzií audio-vizuálnych diel*

 
Kontaktovať

*AVD


Vieme vám ponúknuť
aj ďalšie služby a to:

Technické poradenstvo

Odborné technické poradenstvo v oblasti výroby slovenskej zvukovej verzie AVD

Komunikácia s partnermi

Efektívnu komunikáciu so zmluvnými partnermi, pre ktorých sa výroba AVD realizuje, vrátane dohodnutia technickej kvality AVD, druhu nosičov AVD, počtu vyhotovených záznamov AVD a pod.,

Produkčná činnosť

Zabezpečenie produkčných činností týkajúcich sa výroby slovenských zvukových verzií AVD,

Personálne zabezpečenie

Vyhľadávanie potenciálnych spolupracovníkov – výkonných umelcov ako sú dabingoví herci, režiséri, prekladatelia a úpravcovia textov, ktorí sa na výrobe slovenskej zvukovej verzie AVD zúčastňujú,

Ekonomický audit

Posudzovanie ekonomickej efektívnosti spolupráce s tretími osobami, pre ktoré sa slovenské zvukové verzie AVD vyrábajú z pohľadu nákladov na výrobu AVD a dohodnutej ceny za výrobu AVD,

Reklama a preklady

Reklamná a prekladateľská činnosť.

Nahrávacie
štúdia

Č.1

Zvukové štúdio a
réžia s 5.1 zvukom

Štúdio je vybavené najmodernejšou technikou Pro Tools HD Native PCIe, HD I/O 8x8x8 System +HD IO DA Option, Apple MacMini i7-3GHz/16GB RAM/256 SSD, 1U RackMac Mini chassis w/2 PCIe slots, 1U RAID 5 HDD Box w/8 TB RAW storage, Thunderbolt 2 Dock, BMD Intensitz Pro 4K, Dolby E decoder, encoder, 4 SURSW Waves 360 Surroound Tools.

V štúdiiu je možná výroba ja v formate 5:1 (Dolby E) pre TV, DVD nosiče a pod.

V týchto priestoroch sa vyrábajú prevažne najnáročnejšie zvukové projekty, ktoré treba ozvučiť a zmixovať do úplnej dokonalosti.


Č.2

Zvukové štúdio a réžia

Zvukové štúdio č.2 je využívané prevažne na výrobu reklamných spotov, sólových hudobných albumov. Veľkosť štúdia je až 30 m2, čo umožňuje nahrávať väčšej skupine hercov a hudobníkov.

Software štúdia je vybavených najširšou databázou zvukových efektov, preto v ňom mixujeme tie najnáročnejšie dabingy, zvukové a hudobné projekty pre našich klientov.


Č.3

Zvukové štúdio a réžia

Predmetné štúdio je pripravené na výrobu dabingu, zvukových výstupov (reklamné spoty, nahrávky pre rádia a pod.)

Špecifikácia softwaru a hardwaru: Apple Mac Pro One 2.8GHz Quad Intel Xeon, ProTools DAW Studio 1, 24” LCD Monitor 1920×1200 PIVOT, AVID MBox 3 Pro + Pro Tools 10 + 4.5m Firewire kábel 9 na 6, AVID artist mix, Control v2.


Č.4

Zvukové štúdio a
réžia s AVID

Štúdio 4 je technologicky vybavené rovnako výkonnostne, ako štúdio 3. Vyrábajú sa v ňom prevažne: dabing, zvukové výstupy (reklamné spoty, nahrávky pre rádia a pod.)

Špecifikácia softwaru a hardwaru: Apple Mac Pro One 2.8GHz Quad Intel Xeon, ProTools DAW Studio 1, 24” LCD Monitor 1920×1200 PIVOT, AVID MBox 3 Pro + Pro Tools 10 + 4.5m Firewire kábel 9 na 6, AVID artist mix, Control v2.

           

Kontaktný
formulár

    Meno
    E-MAIL
    Správa